Metoder och verktyg för att lära svenska på jobbet

 
 

280 kr

Svenska på jobbet handlar om att lära sig svenska på arbetsplatsen

Boken innehåller praktiska metoder och verktyg för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

 

95 kr

Svenska på jobbets samtalskort utgår från 13 generella arbetslivskompetenser som är viktiga för att kunna få och behålla ett jobb.