Projektet Svenska på jobbet vänder sig till nyanlända samt deras handledare och arbetskamrater på sociala företag och andra arbetsplatser. 

Det handlar om att utveckla språkstöd för nyanlända med funktionsnedsättning som lär sig svenska på arbetsplatsen. 

Alla som är nya i Sverige behöver lära sig svenska. De flesta studerar svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering.

Det är svårt att lära sig prata svenska på egen hand. Därför är det viktigt att ha arbetskamrater att prata svenska med. 

Idag får många nyanlända arbetsträning och språkträning med handledare på sociala företag. 

I början kan det kännas osäkert:

  • Hur kan jag lära mig svenska på jobbet så bra som möjligt?

  • Hur kan handledare och arbetskamrater hjälpa till i språkträningen?

De frågorna vill projektet hitta svar på.

Projektet kommer att pågå i tre år. Under den tiden ska vi göra en facebooksida, en poddradio-serie och instruktionsfilmer.

Vi ska utveckla metoder och material, utbildningar och workshops.

Vill du veta mer om Svenska på jobbet? Kontakta någon av oss!